Nagu avalehel kirjas, lõpeb 2015-2017. a riigihange mahu täitumisega ennetähtaegselt 31.oktoobril 2017. Sellega seoses lõpevad kõik lepingud. Klientidele Tartu LV  poolt määratud mahud jäävad kehtima ja kanduvad üle järgmisse hankesse! Aates 01.novembrist kehtib uus lepinguvorm, mille saab sõlmida alates 19.oktoobrist 2017. Aruandlusvorm jääb samaks.