ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

MTÜ Händikäpp korraldab  koostöös Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonna isikliku abistaja teenust alates 1999.a. Ajavahemikul 01.01.2019-31.12.2020 on teenuse pakkumise aluseks hankeleping nr 18-022.

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUSE TEATED

Head kliendid ja isiklikud abistajad!

Loodan, et olete terved ja hoiate ennast.

Kahjuks peame teatama, et MTÜ Händikäpp isikliku abistaja teenuse meeskond on otseselt kokku puutunud viirusega ja üks meeskonna liige on haigestunud. Sellest tulenevalt peab kogu meeskond olema järgmised kaks nädalat kaugtööl.

Seoses sellega ei toimu tavapärast vastuvõttu teisipäeviti ja neljapäeviti Händikäpa kontoris.

Et võimalikult palju vältida otseseid kontakte palume kõigil leida võimalus saata novembrikuu isikliku abistaja aruanded e-postiga aadressile hiljemalt 1. detsembril 2020. Loodan, et ka need kliendid, kes ise aktiivselt meili ei kasuta saavad kas oma abistaja või mõne tuttava meililt aruande saata. Kui kellelgi on probleem aruande digiallkirjastamisega, siis saatke palun esialgu ilma allkirjata aruanne ning hiljem, kui olukord normaliseerub, on võimalik aruanded käeliselt allkirjastada.

Samal põhjusel palume novembrikuu omaosaluse maksmiseks leida võimalus teha ülekanne meie poolt esitatud arve alusel.

Kui kellelgi on vaja sõlmida uut lepingut või muuta olemasolevat, püüame seda samuti teha elektrooniliselt.

Endiselt oleme kättesaadavad telefonil 532 32 667 ja meili teel.

palun helistage või kirjutage julgelt ja püüame leida kõige mugavamad lahendused.

Palun hoidke tervist, kasutage maski ja olge terved!

Parimate soovidega


Margit Rosental-Tustit
isikliku abistaja teenuse koordinaator/coordinator of personal assistance service
MTÜ/NGO Händikäpp
Teguri 26b, Tartu Eesti Vabariik/Republic of Estonia
Tel/Phone: +372 7348328, +372 53232667
www.handikapp.ee

 

KES ON?

Isikliku abistaja  töö on abistada liikumis- või nägemispuudega inimest lähtuvalt tema puudest tingitud erivajadustest ja tööjuhistest igapäevastes toimingutes. Näiteks  liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, kirjutamisel, lugemisel, igapäevaste majapidamistoimingute teostamisel jne.

Kõiki toiminguid teeb isiklik abistaja koostöös kliendiga ning vastavalt kliendilt saadud juhistele.

Näiteks:

  • Loeb nägemispuudega inimesele raamatut, dokumente vm ette
  • Aitab ratastooli kasutaval inimesel liikuda ratastoolis ja vajadusel ümber istuda
  • Abistab puudega inimesel kaupluses kaubaga tutvuda, korvi asetada
  • Aitab liikumispuudega inimest pesemisel, riietumisel, korrastamisel
  • On puudega inimesega tööl  kaasa, aidates kirjutamisel, dokumentide käsitsemisel
  • Abistab puudega inimest kodustes toimingutes nt söögi valmistamisel, koristamisel
ISIKLIK ABISTAJA EI OLE

Hooldustöötaja

Tugiisik

Pereliige

Hooldaja

SOBIV KANDIDAAT ON

rõõmsameelne ja tolerantne,

kohusetundlik ja usaldusväärne, 

kellaaegade ja kokkulepete osas täpne

valmis mõningaseks füüsiliseks koormuseks

KUIDAS KANDIDEERIDA?

KUIDAS KANDIDEERIDA? 

Kui oled huvitatud, võta ühendust või 53232667.

Kutsume Su töövestlusele, kus tutvustame tööd ja selgitame välja, kas isikliku abistaja töö Sulle sobib ja milline võiks olla potentsiaalne klient.

Järgneb proovipäev juba konkreetse inimese juures, kes  selgitab lähemalt just oma puudest lähtuvat abivajadust. Vastastikusel sobivusel sõlmitakse käsundusleping.

TÖÖ

Toimub käsunduslepingu alusel, mille osapoolteks on käsundiandja (MTÜ Händikäpp), käsundisaaja (isiklik abistaja) ja klient (puudega inimene).

Töötasu 3,61 € tunnis. Töötada saab nii täiskohaga kui osalise koormusega. Osalise koormusega töö võib olla sobilik teise töö või õpingute kõrvalt.

 Suurema koormuse korral (2020 a vähemalt 150 töötundi kuus),  saab ravikindlustuse.

Töö on rutiinivabam kui mõni teine nii ajalises kui sisulises mõttes.

Lisaks annab töö tunde, et oled olnud kasulik ja teinud midagi head.