ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

MTÜ Händikäpp korraldab  koostöös Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonna isikliku abistaja teenust alates 1999.a. Ajavahemikul 01.01.2021-31.12.2021 on teenuse pakkumise aluseks hankeleping nr 20-4840.

Teenuse teade 23.detsembril 2020

Head  kliendid ja isiklikud abistajad!

Meil on heameel teatada, et 2021.aastal meie koostöö jätkub.

NÜÜD said uued vormid valmis ja leiate need

https://iat.handikapp.ee/vorm-dokumendid/

Alates 01.01.21 kehtivad vormid, millel faili nime lõpus 21.

NB! Kui kellelgi on vaja veel detsembrikuuks uut lepingut,tuleb kasutada  vana vormi.

Uued lepingud on veidi täpstatud tekstiga. Seega palun lugege koos isikliku abistajaga korralikult dokument läbi. Täpsustunud on konfidentsiaalsuse teema.  Hea uudis on, et isikliku abistaja brutotunnitasu on aastal 2021 kõrgem – 4,85€/t. Kahjuks tõuseb vastavalt Tartu LV poolt kehtestatud määrusele klientide omaosalus. See on aastal 2021 0,21€/t. Kutsun kõiki,kelle jaoks teenuse kallinemine muret teeb,sellest meile ja oma sotsiaaltöötajale.Kindlasti ei tohi omaosaluse suurus takistada teil teenust määratud mahus kasutada.

Kõik,kes jätkavad senise abistajaga ,saavad uue vormi alla laadida.Täitke ise nii palju kui oskate ning saatke meile üle vaatamiseks ja nummerdamiseks.Kindlasti kontrollige oma teenuse mahtu ja otsuse kestvust.

NB! Alles  meie poolt tagasi saadud lepingu  võite digiallkirjastada

Kui vajate paberkandjal lepinguvormi,võtke meiega palun ühendust ja lepime kokku,kuidas selle kätte saate.

NB! SEL AASTAL OLEME AVATUD T 29.12 kl.10.15-18.00 (aruandepäev). 

See on ka viimane päev 2020.a.detsembri aruannete esitamiseks.

Kui sel päeval ei jõua uut lepingut teha, pole midagi .Sõlmime uusi lepinguid jaanuari algul. 

Kui vajate abi uue töötaja leidmisel,kirjutage samuti.

Rõõmsaid jõule ja head  koostöö jätku!

Margit Rosental-Tustit

isikliku abistaja teenuse koordinaator/coordinator of personal assistance service

MTÜ/NGO Händikäpp

Teguri 26b, Tartu Eesti Vabariik/Republic of Estonia

Tel/Phone: +372 7348328, +372 53232667

www.handikapp.ee

KES ON?

Isikliku abistaja  töö on abistada liikumis- või nägemispuudega inimest lähtuvalt tema puudest tingitud erivajadustest ja tööjuhistest igapäevastes toimingutes. Näiteks  liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, kirjutamisel, lugemisel, igapäevaste majapidamistoimingute teostamisel jne.

Kõiki toiminguid teeb isiklik abistaja koostöös kliendiga ning vastavalt kliendilt saadud juhistele.

Näiteks:

  • Loeb nägemispuudega inimesele raamatut, dokumente vm ette
  • Aitab ratastooli kasutaval inimesel liikuda ratastoolis ja vajadusel ümber istuda
  • Abistab puudega inimesel kaupluses kaubaga tutvuda, korvi asetada
  • Aitab liikumispuudega inimest pesemisel, riietumisel, korrastamisel
  • On puudega inimesega tööl  kaasa, aidates kirjutamisel, dokumentide käsitsemisel
  • Abistab puudega inimest kodustes toimingutes nt söögi valmistamisel, koristamisel
ISIKLIK ABISTAJA EI OLE

Hooldustöötaja

Tugiisik

Pereliige

Hooldaja

SOBIV KANDIDAAT ON

rõõmsameelne ja tolerantne,

kohusetundlik ja usaldusväärne, 

kellaaegade ja kokkulepete osas täpne

valmis mõningaseks füüsiliseks koormuseks

KUIDAS KANDIDEERIDA?

KUIDAS KANDIDEERIDA? 

Kui oled huvitatud, võta ühendust või 53232667.

Kutsume Su töövestlusele, kus tutvustame tööd ja selgitame välja, kas isikliku abistaja töö Sulle sobib ja milline võiks olla potentsiaalne klient.

Järgneb proovipäev juba konkreetse inimese juures, kes  selgitab lähemalt just oma puudest lähtuvat abivajadust. Vastastikusel sobivusel sõlmitakse käsundusleping.

TÖÖ

Toimub käsunduslepingu alusel, mille osapoolteks on käsundiandja (MTÜ Händikäpp), käsundisaaja (isiklik abistaja) ja klient (puudega inimene).

Töötasu 4.85 € tunnis. Töötada saab nii täiskohaga kui osalise koormusega. Osalise koormusega töö võib olla sobilik teise töö või õpingute kõrvalt.

Suurema koormuse korral (2021 a vähemalt 121 töötundi kuus),  saab ravikindlustuse.

Töö on rutiinivabam kui mõni teine nii ajalises kui sisulises mõttes.

Lisaks annab töö tunde, et oled olnud kasulik ja teinud midagi head.

MTÜ HÄNDIKÄPP KONTOR

Aadress:
Teguri 26b, Tartu

On avatud:
T kl.10.15-17
N kl.12.15-18
Kuu viimasel tööpäeval (aruannete päeval) kl.10.15 -18

Pangakonto, kuhu omasalust maksta: EE271010102050901005,  SEB Pank  AS (kui maksate kellegi teise arvelt palume selgituses märkida kindlasti ära ka kliendi nimi).