ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

MTÜ Händikäpp korraldab  koostöös Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonna isikliku abistaja teenust alates 1999.a. Ajavahemikul 01.01.2019-31.12.2020 on teenuse pakkumise aluseks hankeleping nr 18-022.

KES ON?

Isikliku abistaja  töö on abistada liikumis- või nägemispuudega inimest lähtuvalt tema puudest tingitud erivajadustest ja tööjuhistest igapäevastes toimingutes. Näiteks  liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, kirjutamisel, lugemisel, igapäevaste majapidamistoimingute teostamisel jne.

Kõiki toiminguid teeb isiklik abistaja koostöös kliendiga ning vastavalt kliendilt saadud juhistele.

Näiteks:

  • Loeb nägemispuudega inimesele raamatut, dokumente vm ette
  • Aitab ratastooli kasutaval inimesel liikuda ratastoolis ja vajadusel ümber istuda
  • Abistab puudega inimesel kaupluses kaubaga tutvuda, korvi asetada
  • Aitab liikumispuudega inimest pesemisel, riietumisel, korrastamisel
  • On puudega inimesega tööl  kaasa, aidates kirjutamisel, dokumentide käsitsemisel
  • Abistab puudega inimest kodustes toimingutes nt söögi valmistamisel, koristamisel
ISIKLIK ABISTAJA EI OLE

Hooldustöötaja

Tugiisik

Pereliige

Hooldaja

SOBIV KANDIDAAT ON

rõõmsameelne ja tolerantne,

kohusetundlik ja usaldusväärne, 

kellaaegade ja kokkulepete osas täpne

valmis mõningaseks füüsiliseks koormuseks

KUIDAS KANDIDEERIDA?

KUIDAS KANDIDEERIDA? 

Kui oled huvitatud, võta ühendust või 53232667.

Kutsume Su töövestlusele, kus tutvustame tööd ja selgitame välja, kas isikliku abistaja töö Sulle sobib ja milline võiks olla potentsiaalne klient.

Järgneb proovipäev juba konkreetse inimese juures, kes  selgitab lähemalt just oma puudest lähtuvat abivajadust. Vastastikusel sobivusel sõlmitakse käsundusleping.

TÖÖ

Toimub käsunduslepingu alusel, mille osapoolteks on käsundiandja (MTÜ Händikäpp), käsundisaaja (isiklik abistaja) ja klient (puudega inimene).

Töötasu 3,61 € tunnis. Töötada saab nii täiskohaga kui osalise koormusega. Osalise koormusega töö võib olla sobilik teise töö või õpingute kõrvalt.

 Suurema koormuse korral (2020 a vähemalt 150 töötundi kuus),  saab ravikindlustuse.

Töö on rutiinivabam kui mõni teine nii ajalises kui sisulises mõttes.

Lisaks annab töö tunde, et oled olnud kasulik ja teinud midagi head.

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUSE TEATED

Head kliendid!

Ilusat suve jätku Teile kõigile!

Seoses puhkustega, ootame juulikuu aruandeid

30.07. kl.10.00-18.00

Kui Teil on küsimusi või need ajad kuidagi ei sobi, helistage palun 53232667 ja leiame kindlasti lahenduse.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

Meil on endiselt kandidaate. Seega, andke julgesti teada,kui vajate uut töötajat!

Päikest,
Ave Jaakson
MTÜ Händikäpp
juhatuse esimees

MTÜ HÄNDIKÄPP KONTOR

Aadress:
Teguri 26b, Tartu

On avatud:
T kl.10.15-17
N kl.12.15-18
Kuu viimasel tööpäeval (aruannete päeval) kl.10.15 -18

Pangakonto, kuhu omasalust maksta: EE271010102050901005,  SEB Pank  AS (kui maksate kellegi teise arvelt palume selgituses märkida kindlasti ära ka kliendi nimi).