Teenuse avaleht

Tähelepanu Hea klient  ja abistaja alates 02. oktoobrist on muutunud meie aadress, asume Tehase 16 , E-Kaubamajas I korrusel. Ratastoolis kasutajatel on parem sissepääs kesklinna poolsest uksest. Vaata skeemi

MEIE KONTORI LAHTIOLEKU AJAD

 

Teisipäeval kl. 10:15-17:00
Neljapäeval kl. 12:15-18:45
Kuu viimasel tööpäeval (aruannetepäeval) kl  10:15-18:45

Uus lepinguvorm on saadaval siin

Tööd saab isiklik abistaja

Isikliku abistaja teenust osutab vastavalt hankelepingule  17-5040, Tartus 01.11.2017-31.12.2018 MTÜ Händikäpp koostöös Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga.

Isikliku abistaja tööülesandeks on liikumis- või nägemispuudega inimese abistamine igapäevatoimingutes. Puudest sõltuvalt võib abi vaja olla näiteks liikumisel (ratastoolis, saatja vajadus nägemispuude korral, jne.), enese korrastamisel, kodu ja perega seotud toimetustes, väljaspool kodu tööl või ametiasjade ajamisel, vabaaja üritustel. Kõiki toimetusi teeb isiklik abistaja koostöös kliendiga ning vastavalt tema antud juhistele.

Sobiv kandidaat on: rõõmsameelne ja tolerantne, kohusetundlik ja usaldusväärne, armastab puhtust ja korda, oskab kinni pidada kellaaegadest ja kelle tervis lubab ka mõningat füüsilist koormust.

Soovides asuda tööle isikliku abistajana tuleb esmalt läbida töövestlus, mis aitab välja selgitada, kas abistaja töö  antud inimesele sobib ja milline võiks olla potentsiaalne klient. Järgneb proovipäev konkreetse kliendi juures, mille käigus puudega inimene selgitab lähemalt, millist abi just tema vajab. Vastastikusel sobivusel sõlmitakse käsundusleping.
Lepingu osapoolteks on käsundiandja (MTÜ Händikäpp), käsundisaaja (isiklik abistaja) ja klient (puudega inimene).

Alates 01.01.2017-31.10.2017 on isikliku abistaja bruto tunnitasu 2,88€, alates 01.11.2017 on bruto tunnitasu 3.04 €.

Abistaja võib töötada täiskohaga (ravikindlustuse tagab 149 töötundi), samas võimaldab paindlik graafik ka osalist tööaega teise töö või õpingute kõrvalt.

Rohkem infot:
MTÜ Händikäpp
Tehase 16, Tartu
iat@handikapp.ee,
tel. 53232667

Kontaktisikud:

Teenuse koordinaator:
Margit Rosental-Tustit
margit@handikapp.ee

Teenuse raamatupidaja
Ave Jaakson
ave@handikapp.ee

NB!  Töökuulutuste osas  palume pöörduda  itmees@handikapp.ee. Oodatud on nii  abivajajate  kui ka tööotsijate teated.