Teenuse avaleht

UUED LEPINGUD SAAB SIIT

 

Tähelepanu – hea klient ja abistaja! Asume Tehase 16 , E-Kaubamaja I korrusel. Sissepääs ratastoolikasutajatele on Tähe tn poolt.

MEIE KONTORI LAHTIOLEKUAJAD:

 

T kl.10.15-17

N kl.12.15-18

Kuu viimasel tööpäeval (aruannete päeval) kl.10.15 -18

 

Tööd saab isiklik abistaja

Ajavahemikul 01.01.2019-31.12.2020 osutab Tartus Isikliku abistaja teenust (hankeleping nr 18-022) koostöös Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga MTÜ Händikäpp.

Isikliku abistaja tööülesandeks on liikumis- või nägemispuudega inimese abistamine igapäevatoimingutes. Puudest sõltuvalt võib abi olla vaja näiteks liikumisel (ratastoolis, saatja vajadus nägemispuude korral, jne.), enese korrastamisel, kodu ja perega seotud toimingutes, väljaspool kodu tööl või nt ametiasjade ajamisel, vabaaja üritustel. Kõiki toiminguid teeb isiklik abistaja koostöös kliendiga ning vastavalt tema antud juhistele.

Sobiv kandidaat on: rõõmsameelne ja tolerantne, kohusetundlik ja usaldusväärne, armastab puhtust ja korda, peab kinni kellaaegadest ja talub mõningat füüsilist koormust.

Esmalt tuleb abistajakandidaadil läbida töövestlus, mis aitab välja selgitada, kas abistaja töö antud inimesele sobib ja milline võiks olla potentsiaalne klient. Edasi järgneb proovipäev juba konkreetse inimese juures, kes  selgitab lähemalt just oma puudest lähtuvat abivajadust. Vastastikusel sobivusel sõlmitakse käsundusleping.
Lepingu osapoolteks on käsundiandja (MTÜ Händikäpp), käsundisaaja (isiklik abistaja) ja klient (puudega inimene).

alates 01.01.2019 on bruto tunnitasu 3.61 €.

Abistaja võib töötada täiskohaga (ravikindlustuse tagamine sõltub Eestis kehtivast sotsiaalmaksu määrast, mis hetkel  kehtiva töötasu järgi algab alates 139 töötunnist ning  ooteaeg on 2 kuud), samas võimaldab paindlik graafik ka osalist tööaega teise töö või õpingute kõrvalt.

Rohkem infot:
MTÜ Händikäpp
Tehase 16, Tartu
iat@handikapp.ee
tel 53232667

Kontaktisikud:

Teenuse koordinaator:
Margit Rosental-Tustit
margit@handikapp.ee

Teenuse raamatupidaja
Ave Jaakson
iat@handikapp.ee

NB!  Töökuulutuste osas  palume pöörduda itmees@handikapp.ee. Oodatud on nii  abivajajate  kui ka tööotsijate teated.