Teenuse avaleht

MEIE KONTORI LAHTIOLEKU AJAD

Teisipäeval kl. 10-17:00
Neljapäeval kl. 12-19.00
Kuu viimasel tööpäeval (aruannetepäeval) kl  10-19

Tööd saab isiklik abistaja

Isikliku abistaja teenust vahendab Tartu linnas alates 01.01.2015 MTÜ Händikäpp koostöös Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga.

Isikliku abistaja tööülesandeks on liikumis- või nägemispuudega inimese abistamine igapäevatoimingutes. Puudest sõltuvalt võib abi vaja olla näiteks liikumisel (ratastoolis, saatja vajadus nägemispuude korral, jne.), enese korrastamisel, kodu ja perega seotud toimetustes, väljaspool kodu tööl või ametiasjade ajamisel, vabaaja üritustel. Kõiki toimetusi teeb isiklik abistaja koostöös kliendiga ning vastavalt tema antud juhistele.

Sobiv kandidaat on: rõõmsameelne ja tolerantne, kohusetundlik ja usaldusväärne, armastab puhtust ja korda, oskab kinni pidada kellaaegadest ja kelle tervis lubab ka mõningat füüsilist koormust.

Soovides asuda tööle isikliku abistajana tuleb esmalt läbida töövestlus, mis aitab välja selgitada, kas abistaja töö  antud inimesele sobib ja milline võiks olla potentsiaalne klient. Järgneb proovipäev konkreetse kliendi juures, mille käigus puudega inimene selgitab lähemalt, millist abi just tema vajab. Vastastikusel sobivusel sõlmitakse käsundusleping.
Lepingu osapoolteks on käsundiandja (MTÜ Händikäpp), käsundisaaja (isiklik abistaja) ja klient (puudega inimene).

Alates 01.01.2017 on isikliku abistaja bruto tunnitasu 2,88€.

Abistaja võib töötada täiskohaga (ravikindlustuse tagab 149 töötundi), samas võimaldab paindlik graafik ka osalist tööaega teise töö või õpingute kõrvalt.

Rohkem infot:
MTÜ Händikäpp
Tähe 101, Tartu
iat@handikapp.ee,
tel. 53232667

Kontaktisikud:

Teenuse koordinaator:
Margit Rosental-Tustit
margit@handikapp.ee

Teenuse raamatupidaja
Ave Jaakson
ave@handikapp.ee

NB!  Töökuulutuste osas  palume pöörduda  itmees@handikapp.ee. Oodatud on nii  abivajajate  kui ka tööotsijate teated.