Avaleht

MEIE KONTORI LAHTIOLEKU AJAD

Teisipäeval kl. 10-17:00
Neljapäeval kl. 12-19.00
Kuu viimasel tööpäeval (aruannetepäeval) kl  10-19


Reklaam

Teenust iseloomustav pilt
Abistaja (Ülle) lükkab klienti kaldteest üles

Tööd saab isiklik abistaja!

 

Isikliku abistaja teenust vahendab Tartu linnas alates 01.01.2015 MTÜ Händikäpp koostöös Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga.

 

Isikliku abistaja tööülesandeks on liikumis- või nägemispuudega inimese abistamine igapäevatoimingutes. Puudest sõltuvalt võib abi vaja olla näiteks liikumisel (ratastoolis, saatja vajadus nägemispuude korral, jne.), enese korrastamisel, kodu ja perega seotud toimetustes, väljaspool kodu tööl või ametiasjade ajamisel, vabaaja üritustel. Kõiki toimetusi teeb isiklik abistaja koostöös kliendiga ning vastavalt tema antud juhistele.

 

Sobiv kandidaat on: rõõmsameelne ja tolerantne, kohusetundlik ja usaldusväärne, armastab puhtust ja korda, oskab kinni pidada kellaaegadest ja kelle tervis lubab ka mõningat füüsilist koormust.

 

Soovides asuda tööle isikliku abistajana tuleb esmalt läbida töövestlus, mis aitab välja selgitada, kas abistaja töö  antud inimesele sobib ja milline võiks olla potentsiaalne klient. Järgneb proovipäev konkreetse kliendi juures, mille käigus puudega inimene selgitab lähemalt, millist abi just tema vajab. Vastastikusel sobivusel sõlmitakse käsundusleping.
Lepingu osapoolteks on käsundiandja (MTÜ Händikäpp), käsundisaaja (isiklik abistaja) ja klient (puudega inimene).

 

Alates 01.01.2016 on isikliku abistaja bruto tunnitasu 2,62 €.

Abistaja võib töötada täiskohaga (ravikindlustuse tagab 149 töötundi), samas võimaldab paindlik graafik ka osalist tööaega teise töö või õpingute kõrvalt.

 

Rohkem infot:
MTÜ Händikäpp
http://iat.handikapp.ee/

kandideerimine:
iat@handikapp.ee,
tel. 53232667

Kontaktisikud:

Kaire Luts
kaire@handikapp.ee
Ave Jaakson
ave@handikapp.ee